GELİŞİM KİDS ENGLISH CLUB

Günümüzde İngilizcenin öneminin giderek artması, bireyler için ihtiyaçtan çok zorunluluğa dönüşmesi İngilizceyle daha erken yaşta tanışmayı ve yabancı dil öğrenimine karşı olumlu tutumlar oluşturmayı zorunlu kılmıştır. Gelişim Kids English Club çocuklarımızın yabancı dil öğrenimindeki bu zorunlulukları kolayca yerine getirmesi için kurulmuştur.

Gelişim Kids English Club projemiz İngilizcenin, özellikle çocuklara yabancı dil olarak öğretiminde kabul görmüş Total Physical Response (Tümel Fiziksel Tepki) modeliyle, çocuklara eylemlerle, aktif bir şekilde öğretilmesini amaçlar. Bu öğretim modelinde hedef çocukların öğrenmelerini eğlenceli kılmak ve tutumlarını pozitif yönde geliştirmektir.

Gelişim Kids English Club’da ders etkinlikleri ve öğretim teknikleri çocukların hafıza kapasitesini genişleten, bilgiyi geri getirme ve konsantrasyon yeteneğini artıran pelmanism yöntemleri ile desteklenmektedir. Yine ders etkinlikleri, okulumuzda uygulanan Multiple Intelligence (Çoklu Zeka) modeliyle de desteklenerek çocuklarımızın farklı zekaları etkin hale getirilmekte, öğretimde verim maksimum düzeyde tutulmakta ve farklı zeka gelişim alanları desteklenmektedir.

Gelişim kids English Club ile okulumuzda yapılan el becerisi, fiziksel kontrol gibi bedensel eğitim kapsamındaki öğretim faaliyetleri de okulumuz tam zamanlı İngilizce öğretmeniyle desteklenmektedir. Bu da disiplinler arası bir öğretime olanak sağlamakta ve çocukların İngilizceyi bir dersten çok yaşam tarzı olarak algılamasına yardımcı olmaktadır.

İngilizce ders saatleri dışında da, öğrencilerimiz film, yaratıcı drama, role play gibi sosyal kulüp aktiviteleri ile farklı kültürel yaşamlar hakkında bilgiler edinmektedir. Bu etkinlikler sadece yabancı dil gelişimini değil aynı zamanda yetişkinlik çağında yaşanabilecek kültürler arası çatışmaların çözümünü de hızlandırmaktadır.

Gelişim kids English Club’dan Gelişim  Çocuk Anaokulu’nda öğrenim gören 3-6 yaş arası bütün öğrencilerimiz faydalanabilmektedir. Eğlenceli bir öğretim metodu olan bu metod yaşantıları boyunca öğrencilerimize İngilizceyle sıcak bir bağ kurduracaktır.

Küçük yaşta dil öğrenmek neden önemli?

Küçük yaşta yabancı dil öğrenmeye başlayan çocuk, dil kavramının varlığını hissettiği için ana dilini daha iyi anlar. Tek dil bilen ve bundan dolayı dünyada sadece kendi dili ve kültürüne önem veren çocuklara göre daha geniş bir kültür anlayışına sahip olur. Yabancı dilde öğrendiği bir deyim onun kendisinden farklı olan insanlara karşı daha toleranslı olmasını sağlar. Ayrıca küçük yaşta edineceği yabancı dil, uzun dönemde uluslararası kültürleri anlamasına da katkıda bulunur.

Yabancı dil öğrenmek için en uygun yaş hangisidir?

Çocuğa ikinci bir dil öğretmek için en uygun zaman, birinci dilin yani ana dilin edinilmeye başlandığı zaman. İki dili duyan ve iletişim kuran bir bebek, ikisini de anlayarak büyür. Bir bebek için üç ya da dört dil öğrenerek büyümek ve onları ayırt etmek olağandışı bir durum değil. Yetişkinlerin dil öğrenimi sırasında yaşadığı birçok zorluğa rağmen çocuklar bir veya daha fazla dili üç ya da daha erken yaşta kolayca öğrenebiliyor. Bebekler ve çocuklar dahidir. Çocuğunuz okuma-yazma dönemine gelmeden önceki dört yılda günlük İngilizce ya da başka bir yabancı dili   gerçekten çok hızlı şekilde, kalıcı olarak  öğrenebilir.

Neden bebekler ve çocuklar yabancı dil öğrenmeli?

Çocukların dil öğreniminde sıklıkla ‘pencere’den bahsedilir. Araştırmalar gösteriyor ki; altı yaşına kadar insan beyni neredeyse gelişiminin büyük bir kısmını tamamlar. Çocuğun beyni, hayatının ilk altı yılında gerçekleri ve bilgileri alır, bunları hafızasında depolar. Yani beyni, uygun bilgi sağlanarak geliştirilebilir.

Geç yaşta dil öğrenmenin   dezavantajları var mı?

Dil öğrenimine ne kadar geç başlanırsa, ana dili gibi konuşan birinin gramer hakimiyetine sahip olmak o kadar zorlaşır ve dil öğrenimi daha uzun süre alır. Hiçbir bilim insanının itiraz etmediği bir gerçek var: İnsanın öğrenme hızı yedi yaşından sonra sistematik olarak düşer, ergenlikten sonraysa yaşla öğrenme hızı ilişkisi artık önemsiz olur.

Henüz kendi dilini konuşamayan çocuğa ikinci bir dili öğretmek gerekli mi?Evet, hem de çok. İki dili duyan çocuk, bu iki dili de anlayarak büyür. Bir bebeğin 3-4 dille büyümesi ve hepsini anlaması görülmemiş bir şey değil. Araştırmalar, çocuğun duyduğu dilleri birbirinden ayırt edebileceğini gösteriyor. 

Erken yaşta değişik diller öğrenmek, çocuğun zeka kapasitesini de geliştirir.  Ayrıca çocuk gelişim uzmanları, değişik diller öğrenmenin çocuğun matematiksel ve bilimsel kabiliyetini geliştirmesinde yardımı olduğunu kanıtladı.

ÖMÜR BOYU UNUTULMUYOR

Ana dil öğrenmek; okumak ve yazmak yoluyla değil, nesneleri kavramak, ifade etmek ve konuşmak yoluyla gerçekleştirilebilir. Bu nedenle bebeklere uygulanacak yöntemde; kelime dağarcığını geliştirmeye yönelik oyunlar, şarkılar ve müzik kullanılmalı.

Çocukların öğrenme kabiliyeti üç aylıkken başlıyor. Yani yabancı dil için öğrenmenin başladığı o dönemde eğitim gerekiyor. Bebeklerin beynine kaydedilen kelimeler ömür boyu orada kalıyor.

 

ERKEN YAŞTA BAŞLAMANIN AVANTAJLARI

* Ne kadar erken yaşta başlanırsa, öğrenme o kadar kolay, kalıcı ve doğal olur. 

* Çocuk, dil öğrenmekten zevk alır.  

* Çocuk ne kadar küçükse, o dilin gramer ve telaffuzuna ana dili gibi hakim olması o kadar kolaylaşır. 

* Araştırmalar; çok dil konuşan insanların beyinlerinde, tek dil konuşan insanlardan daha fazla sinir hücresi kullanıldığını, bunun da doğal bir şekilde beyin faaliyetlerini artırdığını gösteriyor.  

* Çok küçük yaşta ikinci bir dil öğrenmek, çocuğun beynindeki duygusal bölge ve zekaya giden yolları geliştirir.

 


Yukarı Çık ↑