“Matematik Her Bilim İçin Önemlidir…”

Matematik çalışmaları okulumuzda ayrı bir önem taşır. Tüm bilim dallarının temelinin matematik olduğu fikrinden yola çıkarak okulumuzda oluşturduğumuz “Matematik Atölyesi” ile çocuklara matematik konusunda donanımlı bir ortam hazırlanmıştır.

Çalışmaların basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru sıralanması ilkesinden yola çıkarak çocuklar belirlenen hedeflere ulaşma yolunda yapılan etkinliklerle; sayıları tanıma, bağlantı kurma; tanıma, eşleştirme, gruplama, farklılıkları ayırt etme, sayılar, basit matematik işlemleri (toplama ve çıkarma), parça-bütün, olay sıralama, grafik çalışmaları, zaman kavramı (takvim, saat vb.) belli özelliklerine göre nesne sıralama ve sınıflandırma gibi çalışmaları içeren etkinlikleri oyun oynayarak gerçekleştirmektedirler.

Okul öncesi çocuklar saymaya bayılırlar ve sayı sembollerini tanımaya başlarlar. Bir grup eşyayı temsil eden sembolleride tanımaya başlayabilirler(örn. Araba markalarının sembolleri gibi). Çocuklar genellikle sayıları önce kullanır sonra nesneler ve gruplarla eşleştirirler. İki yaşında çocuklar size yaşlarını söyleyebilirler. Bu dönemde grup/sembol eşleştirmesi için kendinden düzelen malzemeler kullanılabilir.

Değişik büyüklükte ve renklerde sayıları kullanabilirsiniz. Çocukların gruplandırma yaparak yanına rakamları koyup koymadıklarına bakın. “Bu rakam kaç” gibi sorular sorabilirsiniz. Yine çeşitli sayılarda nesneleri gruplandırarak yanlarına sayı sembolleri koyabilir ve üzerinde sayılar yazılı kartlar kullanabilirsini

Gelişim Çocuk Kulübü olarak deriz Ki;
Hepimiz doğaçlama yaşamak zorundayız. Bizler ne önceden belirlenmiş bir rolü, ne elindeoyun metni, ne de bize ne yapacağımızı fısıldayan suflörleri olmadan sahneye bırakılıveren oyuncular gibiyiz. Nasıl yaşayacağımızı kendimiz seçmek zorundayız. Şartlar böyle iken, insanın matematik ile ilgisi nasıl olmasın?

İnsan, yaşamı boyunca karşılaştığı sorunları halledebilir kılmak, aza indirmek, karşılaştıklarının üstesinden gelmek çabası içerisinde olur. Bunun için de kendisinin sahip olduğu araçları, onun en büyük dayanaklarıdır. Bunların başında eğitim gelir. Eğitimi de anlamlı kılan sağlıklı düşünebilen insanların çokluğudur. Sağlıklı düşünebilme dendiğinde akla matematik gelir, çünkü matematik doğru düşünmeyi öğretir. Düşünce üretilmeden toplumlar kalkınamaz bu yüzden temel bilimler olmadan, bunların başında da matematik olmadan kalkınamaz. Matematiği sevmelerinin temelini okul öncesi eğitim oluşturur.

Pek çok çocuk genellikle matematik dersini ürkütücü ve sıkıcı bir ders olarak algılayabilmektir. Nedeni erken yaşta matematiğin sevdirilmemesidir.
Bu bağlamda matematik atölyemizde, matematiği sevdirecek, matematiğin değerli ve anlamlı olduğu hissettirilecek eğlenerek benimseyecek ve öğreneceklerdir.

 


Yukarı Çık ↑